ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය

De la Wikționar, dicționarul liber
Jump to navigation Jump to search

sinhaleză

(සිංහල)

Etimologie

Etimologie lipsă. (Ajută)

Pronunție

Pronunție lipsă. (Modifică pagina)

Substantiv

ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය

  1. Statele Unite ale Americii