බොස්‍නියා සහ හර්‍සෙගොවිනා

De la Wikționar, dicționarul liber
Jump to navigation Jump to search

sinhaleză

(සිංහල)

Etimologie

Etimologie lipsă. (Ajută)

Pronunție

Pronunție lipsă. (Modifică pagina)

Substantiv

බොස්‍නියා සහ හර්‍සෙගොවිනා

  1. Bosnia și Herțegovina