កក្កដា

De la Wikționar, dicționarul liber

khmeră

(ភាសាខ្មែរ)

Etimologie

Etimologie lipsă. (Ajută)

Pronunție

Ortografic កក្កដា
kk̥kṭā
Fonemic ក់-ក្កៈ-ដា
k´-k̥k`-ṭā
Romanizarea Wikționarului kɑkkaʾdaa
(standardizată) AFI(key) /kɑʔ.kaʔ.ɗaː/


Substantiv

កក្កដា

  1. iulie