ප්‍රදීපාගාරය

De la Wikționar, dicționarul liber
Jump to navigation Jump to search

sinhaleză

(සිංහල)

Etimologie

Etimologie lipsă. (Ajută)

Pronunție

Pronunție lipsă. (Modifică pagina)

Substantiv

ප්‍රදීපාගාරය

  1. far (turn de navigație maritimă)