កណ្ដុរប្រែង

De la Wikționar, dicționarul liber
Sari la navigare Sari la căutare

khmeră

(ភាសាខ្មែរ)

Etimologie

Etimologie lipsă. (Ajută)

Pronunție

Ortografic កណ្ដុរប្រែង
kṇ̥ṭurp̥raeṅ
Fonemic ក-ណ្ដុល ប្រែង / ក-ណ្ដោ ប្រែង
k-ṇ̥ṭul p̥raeṅ / k-ṇ̥ṭo p̥raeṅ
Romanizarea Wikționarului kɑndol praeng, kɑndao praeng
(standardizată) AFI(key) /kɑn.ˈɗol praeŋ/ ~ /kɑn.ˈɗao praeŋ/


Substantiv

កណ្ដុរប្រែង

  1. șobolan (mamifer)